Eleni Olga Deligianni and Nikos Xanthos have presented via poster their postgraduate diploma thesis “The venetian monastery of Santa Maria dei